top of page
logo transperent.png

CASAL D'ESTIU

A PARTS IGUALS

INSCRIPCIONS

CASAL
Cànoves

inscripcions

INSTRUCCIONS PER REALITZAR LA INSCRIPCIÓ

  • Adjuntar fotografia targeta sanitària
  • Adjuntar fotografia llibre de vacunació
  • Realitzar una transferència al següent número de conta: ES63 2100 0885 6201 0118 6399
  • Concepte: CASAL CÀNOVES + NOM INFANT
  • Un cop realitzat el formulari ens heu d'enviar un correu a lleureiesport@gmail.com amb el justificant de transferència.

CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ

 

Anul·lacions efectuades del 2 al 21 de maig: retorn del 100%.

Anul·lacions efectuades a partir del 22 de maig i fins el 31 de juny: retorn del 75%.

Anul·lacions efectuades a partir del 1 de juny i fins al 11  juny: retorn del 35%.

Anul·lacions efectuades a partir del 12 de juny: no tenen dret a devolució i queden a compte per les despeses administratives i de gestió ocasionades

 

En el cas que algun infant/jove no compleixi amb les mesures indicades en el protocol que hi ha penjat a la web donarem per finalitzada la seva participació al casal, sense dret a cap devolució econòmica per part d’A Parts Iguals.

AUTORITZACIONS

logo transperent.png
bottom of page